15 километра водопровод и канализация са изградени за последните десет години в кв. „Горубляне“ 14 март 2019

Стартира проект за изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод по улиците, попадащи във водосбора на Главен колектор IV в кв. „Горубляне“. За последните десет години „Софийска вода“ е инвестирала малко над 13 милиона лева, като са изградени 8 758 метра водопровод и 6 597 метра канал в квартала.