Овергаз Мрежи ще върне на клиентите си до стотинка цялата сума, която ще получи от Булгаргаз 23 юни 2020

Овергаз Мрежи ще върне на клиентите си до стотинка цялата сума, която ще получи от Булгаргаз за намалената регулирана цена на синьото гориво. Компанията ще спази стриктно приетия за целта Закон за допълнение на Закона за енергетиката ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г., с който се повелява връщането на пари със задна дата.
Както вече знаете, след споразумение на Европейската комисия с Газпром се намалиха цените на руското синьо гориво. Българското правителство, на свой ред и след преговори, получи от Москва 150 милиона лева за оскъпените доставки от август 2019 до март 2020 година.
Сегашните клиенти на Овергаз Мрежи, както и на другите газоразпределителни компании, ще бъдат компенсирани чрез приспадане на сумите от текущи или бъдещи задължения.
Потребителите, чиито партиди вече не са активни – прехвърлени са на друго лице или това е резултат на прекратен договор, ще получат парите си по банков път.
Ние гледаме на нашите клиенти като на свои истински партньори и ще изпратим всекиму изравнителен протокол и кредитно известие с фактурите за юли 2020.
Цените на природния газ продължават да намаляват и това е трайна тенденция. Вярваме, че те ще станат още по-атрактивни, когато се укрепи свободният пазар на екологичното гориво.