Кои горива щадят природата научиха ученици от „Българско школо“ 10 октомври 2018

Кои са различните видове горива и как влияят на природата – това научиха шестокласниците от „Българско школо“. Децата взеха участие в първия за тази учебна година урок от проекта „Опознай природата и я опазвай“*.

Експерти на Овергаз им разказаха повече за предимствата и недостатъците на различните енергоизточници. Учениците установиха, че някои от тях, като дърва и въглища, които се използват за битово отопление, са основни причинители на замърсяване на въздуха, което вреди на околната среда и здравето на хората. Децата разбраха повече за екологичните предимства на природния газ, които водят до намаляване на вредните емисии и наличието на прах в атмосферния въздух.

След урока шестокласниците провериха новите знания с тест.