Принудително спряха газа на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” заради натрупани задължения 16 юни 2017

Задължения в размер на над 260 000 лева са причината „Овергаз Мрежи“ да спре подаването на природен газ към УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД. В сумата влизат доставеното и потребено синьо гориво за отоплителен сезон 2016-2017, както и лихвите на забавените плащания.

Компанията, доставчик на природен газ, многократно известява управата на болничното заведение за дължимите суми. Въпреки това те не бяха изплатени. За да спази договорните взаимоотношения, компанията принудително спря доставките на синьо гориво за лечебното заведение на 16-ти юни петък 2017 година.

„Овергаз Мрежи“ ще възстанови подаването на газ към УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД след изплащане на натрупаните задължения от болничното заведение.