Кметът на Каварна разговаря със студенти за обновяването на градската среда 14 март 2018

Студенти от "Икономически университет" - Варна посетиха община Каварна, за да се запознаят с потенциалa на града, структурата на общинска администрация и възможностите за развитие. Групата от 21 студенти бе водена от гл. ас. д-р Анна Господинова и гл.ас.д-р Севдалина Христова при Катедра "Икономика и управление на строителството".

Срещата бе открита от кмета на община Каварна Нина Ставрева.

Студентите от специалностите "Строителен бизнес и предприемачество" и "Недвижими имоти и инвестиции“ отправиха въпроси и към главния архитект Камен Жейнов.

Дискутирани бяха обновяването на градската среда и централната градска улица.

По време на открития разговор студентите от Варненския икономически университет проявиха интерес към туристическия отрасъл и богатата културна програма на града.

“Община Каварна съдейства активно за развитието на младите специалисти и дава възможност на студентите да се запознаят с работния процес в администрацията. Пример за добра практика в тази сфера са стажовете на студенти от Икономически университет – Варна в Общината”, посочи г-жа Ставрева.

Община Каварна представи на младите гости и Исторически музей-Каварна, експозиция „Добруджа и морето“ и Етнографската къща.