Съобщение 11 август 2017

На 13 август неделя от 15:00 часа в заседателната зала на Община Каварна ще се проведе среща с Нено Димов - министър на околната среда и водите. На срещата ще присъстват кмета на община Каварна Нина Ставрева,заедно с екипа си и избраните представители от засегнатите браншови сектора.