Веригата комуникационни консултанти SEEnthesis с първи регионален форум на тема „Потребителското поведение и бизнес средата на Балканите“ 18 май 2020

Между 30 и 50% редукция в комуникационните бюджети, до 250% ръст в онлайн присъствието, изместване на потребителски предпочитания към продукти родно производство и нараснал интерес към качествени имоти за покупка са сред общите тенденции на седемте представени пазара

София, 18-и май, 2020 г. За първи път преди дни веригата комуникационни агенции от Балканския регион SEEnthesis – The Balkan Hub, учредена от българската група Interpartners, проведе международен онлайн форум на тема „Потребителско поведение и бизнес среда на Балканите“.

На събитието агенциите от стратегическия алианс представиха седем пазара в Югоизточна Европа с аналитични данни за икономическата ситуация, промените в потребителското поведение по сектори, трансформацията на бизнеса, както и очертаване на нови потенциални възможности за бизнес.

Презентации изнесоха учредителите и инициатори на веригата от Interpartners Group и агенциите от Румъния Media Concept Store, Гърция White Ad, Сърбия Domino Communications, Албания New Moment Albania, Хърватска Communications Lab и Северна Македония New Moment Skopje

Експертите поставиха акцент върху това как брандовете да се държат в кризата, предизвикана от Covid19 и как успешно да направялват комуникацията си, за да си осигурят стабилно бъдеще и растеж. На форума присъстваха над 100 представители на компании от региона – както вече опериращи на повече от един пазар на Балканите, така и такива, търсещи нова ниша или планиращи експанзия на съседен пазар.

„Свидетели сме на безпрецедентна трансформация на бизнеси и процеси. За да се променя адекватно и да се развива в новата реалност, бизнесът има нужда от данни, анализи и най-вече задълбочена маркетингова стратегия за развитие. Нашата верига SEEnthesis – The Balkan Hub подкрепя със стратегия за комуникация най-смелите бизнеси и брандове – които няма да останат в режим на изчакване, а ще действат, за да постигнат конкурентно предимство и с това по-стабилен и широк хоризонт.“, споделя Катя Димитрова, Управляващ партньор на Interpartners и председател на SEEnthesis за периода 2019 – 2021 г.