Фондация „Конкордия България“ организира „Фестивал на талантите“, празник за децата в неравностойно положение 13 юни 2018

10 години грижа от сърце и компетентност е поводът фондация „Конкордия България“ да събере на едно място деца и младежи. Приветствено слово ще отправи основателят на българския клон Маркус Инама

На 16.06.2018 г., събота, на територията на Социален и младежки център „Св. Константин“ ще се проведе „Фестивал на талантите – твори, играй, забавлявай се!“ под патронажа на „Конкордия България“ с финансовата подкрепа на Фонд Социална закрила към МТСП. Събитието ще даде възможност за изява в областта на изкуството и творчеството на деца и млади хора, ползватели на социалните услуги на фондация „Конкордия България”, от рискови и маргинализирани групи, като по този начин допринася за тяхното личностно развитие и интеграция.
Специално за събитието приветствие към гостите ще отправи Маркус Инама – председател на Управителния съвет на фондацията. През 2008 г. отец Маркус Инама пристига в България и ръководи фондацията в периода на разкриване и разработване на първите социални услуги за млади хора и деца от уязвими групи до 2012 г.
Проектът за Фестивала се стреми да постигне междукултурен обмен и създаване на умения за социални контакти чрез развлекателни и спортни дейности, както и усвояване от страна на децата на съществени ценности и жизнено необходими умения зa справяне в бъдещия им живот, а именно - самоувереност, лидерство, работа в екип, комуникативност, дисциплина, уважение и честност, и др.
„Изкуството, спортът и играта като универсален език, могат да бъдат мощно средство за поддържане на диалог, толерантност и разбирателство и чрез своята сила да сближават хората през граници, култури и религии“ – казва Диляна Гюрова, изпълнителен директор на фондацията. За „Конкордия“ възпитанието в толератност както на терена, така и извън него в реалния живот е устойчива кауза. Работа на европейско ниво, професионализъм, личен хъс и мотивация са ключови за развитието на фондация „Конкордия България“ в последните десет години. Работата на фондацията се превръща в синоним на отговорност и загриженост към децата, младежите и семействата в неравностойно положение у нас.
Вече 10 години фондация „Конкордия България“ води младите хора по пътя към самостоятелен и независим живот чрез комплексни и обхватни социални услуги, подкрепа за достъп до образование и професионални насоки.