Д Е К Л А Р А Ц И Я 19 март 2020

От името на управителните съвети на:

Дружество на кардиолозите в България, Българско дружество по неврология, Българско дружество по кардиохирургия, Българско дружество по белодробни болести, Българско дружество по ендокринология, Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, Български Червен кръст, Българско дружество по инфекциозни болести

В разгара на световната пандемия от коронавирус са необходими безпрецедентни мерки. Подкрепяме решенията на Националния оперативен щаб и на Миниостерството на здравеопазването и съветваме нашите пациенти, които са сред най-рисковите групи, както и техните семейства, да спазват препоръките за социална изолация и всички превантивни методи за ограничаване разпространението на инфекцията в обществото.
18.03.2020г

Председатели на УС на:
Дружество на кардиолозите в България, Доц. Д-р Мария Токмакова
Българско дружество по неврология, Акад. Проф. Д-р Иван Миланов
Българско дружество по кардиохирургия, Проф. Д-р Генчо Начев
Българско дружество по белодробни болести, Доц. Д-р Владимир Ходжев
Българско дружество по ендокринология, Проф. Д-р Анна-Мария Борисова
Българско национално сдружение по оториноларингология, проф. Д-р Карен Джамбазов
Български Червен кръст, Акад. Д-р Христо Григоров
Българско дружество по инфекциозни болести, проф. Д-р Татяна Червенякова