ОБУЧЕНИЕ НА ПАРАМЕДИЦИ 13 февруари 2020

Националният учебен център на БЧК в партньорство с Центъра за професионално образование „Прогрес и знание“ стартира обучение по професия „Парамедик – транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения” - трета степен на квалификация.
Обучението ще започне в края на месец април и ще се проведе по програма съобразена с Държавните образователни изисквания и утвърдена от НАПОО. То е с продължителност 960 учебни часа, разпределени в три семестъра:
- Първи семестър - теоретична подготовка
- Втори семестър - практическа подготовка
- Трети семестър - стажантска програма, която ще се провежда в Центъра за спешна медицинска помощ – София.
Успешно издържалите държавния изпит по теория и практика ще получат свидетелство за упражняване на професията.
Цената на обучението за целия курс е 2500 лв. две хиляди и петстотин, платими на пет вноски. Първа вноска – 600 шестстотин лева.
Срок за подаване на документи: от 17.02.2020г. до 24.04.2020г. Записване и подаване на документи за участие в курса се извършва в ЦПО „Прогрес и знание“ с адрес: гр. София, ул. „Филиповско шосе“ 1.

Необходими документи:
1. Заявление образец
2. Диплома за средно образование оригинал и копие
3. Лична карта
4. Шофьорска книжка категория В, М
5. Медицинско свидетелство
6. Снимки – 4 бр. паспортен формат
7. Документ за платена такса първа вноска

Заплащане на таксата за участие в курса се извършва на каса в НУЛЦ на БЧК – Лозен, с адрес: с. Лозен, ул. „Половраг” 31, или по банкова сметка:

БАНКА – UNICREDIT BULBANK
IBAN: BG98UNCR96601010037800
BIC: UNCRBGSF

За повече информация – 0879 86 44 67 0876 44 97 25 0882 98 89 02 0887 60 12 20
e-mail: progressiznanie@gmail.com nulc_lozen@redcross.bg