БЧК - КОНФЕРЕНЦИЯ - ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В ГРИЖИТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА 04 ноември 2019

Използването на съвременните информационни и комуникационни технологии в сферата на здравеопазването и социалните услуги за възрастни хора, опитът на Норвегия и възможностите за въвеждане на услугите телеасистенция/телекеър в България ще бъдат представени по време на

Национална конференция “Иновативни решения в грижите за възрастни хора”. Събитието ще се проведе от 9:30 ч. на 5 ноември 2019 г. вторник в зала “Музейна” на централата на Българския Червен кръст.

Проектът „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ се осъществява в рамките на Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 и е на обща стойност 3 333 333 евро.
Конференцията ще бъде открита от: акад. Христо Григоров – председател на БЧК, Зорница Русинова – зам.-министър на труда и социалната политика, Цветана Герджикова – ръководител на програмния оператор към МОН, и Грете Одегард – Първи секретар в Посолството на Норвегия за Румъния и България.

В програмата на конференцията с презентации ще участват: ръководителят на проекта и зам.-генерален директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска, националният консултант по кардиология проф. д-р Иво Петров, представители на АСП, АЗ, НАПОО, НЗОК, БЛС, БАПЗГ, СЗО-България, Световна банка, на целевите общини, Национална пациентска организация, Каритас-България, Норвежка асоциация на местните и регионални власти, Западен университет по приложни науки-Берген, представители на общини от западната част на Норвегия и др.