Състезание за възрастни хора 13 октомври 2017

На 14 октомври 2017 г. от 9.30 ч. в НУЛЦ на БЧК – с. Лозен ул. Половраг № 31 повече от 70 души от 14 области на страната ще участват в състезание за възрастни хора по бедствена готовност, първа помощ, психосоциална подкрепа и познания за техните права.
Инициативата се провежда за трета поредна година, в рамките на проекта „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”.
Участниците в отборите са обучени предварително от областните организации на БЧК в страната. Те ще преминат през 14 състезателни пункта, където ще трябва да се справят с оказване на първа долекарска помощ в бедствени ситуации, при спортни, битови и автомобилни инциденти, ще окажат психосоциална подкрепа на пострадали и ще покажат познания за правата на възрастните хора.

За контакти и допълнителна информация: Евелина Милушева, началник отдел"Социални дейности" в БЧК GSM 0888 901 822