Какви са тенденциите на работната среда на бъдещето? 27 май 2020

На проведения преди дни уебинар SMART WORK – Бъдещето е тук, организиран от Съветът на жените в бизнеса в България СЖББ бяха изнесени данни и се очертаха нови тенденции на пазара на кадри. Участниците споделиха опит и информация за най-изявените очаквания на кандидатите, както и кои са предпочитаните работодатели и кои са ключови принципи на работа в криза с цел запазване на организационната ефективност. Лектори на SMART WORK – Бъдещето е тук бяха Елена Дречева, изпълнителен директор на „Коника Минолта Бизнес Солюшънс...
Събития в страната за 30 май